Imam Kadhim(A) sade: ”En troende (mo'min) är fåordig med många handlingar (a’mal), men hycklare är pratsam med få handlingar (a’mal).” [Tohaf al-oqol, s. 419]