Imam Baqir(A) sade: ”Elände till dem som inte har lagt påbjudandet av det lagliga (amr bi al-ma’ruf) och förbjudandet av de syndiga gärningarna (nahy ’an al-monkar) i sin religiösa plan.” [Wasael al-Shia, vol. 11, s. 393]