Imam Ali(A) sade: ”Att läsa Koranen utan reflektion av innebörden, inbringar ingen vinst.” [Ma’ani al-Akhbar, s. 67]