Imam Sadiq(A) sade: "En otillåten blick (på na-mahram) är en av Satans giftiga pilar. Den som avstår från det för Guds skull och inte för något annat, kommer av Gud att skänkas en tro som finner tillfredsställelse i sig." [Man La Yahduruhul Faqih, vol. 4, s. 18]