Imam Ali(A) sade: ”En misstrogen vän och ett svagt sällskap har inget värde.” [Nahj ol-Balagha, tal 56]