Imam Sadiq(A) har rapporterat: "En gång såg Profeten(S) Hossein ibn Ali(A) komma. Då satte Profeten(S) honom på sitt knä och sade: Mordet av Hossein kommer att orsaka en glöd i hjärtat hos de troende som aldrig kommer att kylas ner." [Mostadrak al Wasael, vol. 10, s. 318, nr. 13-12084]