En gift person

Imam Sadiq(A) sade: "Två böneenheter (rak'at) som bes av en gift person är bättre än sjuttio böneenheter (rak'a) som bes av en ogift person." [Wasael al-Shia, vol. 14, s. 6]