Imam Ali(A) sade: ”En fattig människa är Guds sändebud. Den som undanhåller honom är som om denne har gjort det med Gud och den som ger honom något är som om denne har gett det till Gud.” [Nahj ol-Balagha, predikan 296]