En belöning utan dess like

Profeten(S) tillfrågades: ‘O Allahs(SWT) Profet(S)! Vilken av dessa två månader besitter större belöning, Rajab eller månaden Ramadan?’

Profeten(S) svarade: Inget kan jämföras med månaden Ramadan när det gäller belöning.

[Bihar al-Anwar, vol. 97, s. 49]