Imam Baqir(A) sade: ”Ilska (qathab) och vrede (qathab) är eldens brinnande flamma som tänds inuti människans hjärta av djävulen.” [Bihar al-Anwar, vol. 73, s. 278]