Efterträdarnas herre

Al Juwayni berättar från Abdullah ibn Abbas att Profeten(S) sade: ”Jag är Profeternas herre (sayyed) och Ali ibn Abi Talib(A) är efterträdarnas herre och efter mig kommer mina efterträdare att vara tolv, den första av dem är Ali ibn Abi Talib(A) och den sista av dem är al-Mahdi(AJ).” [Al Juwayni i sin Fara’id us Simtayn, Mu’assassat ul Mahmudi li Taba’a, Beirut 1978, s. 160]