Efter 200 år skrevs alla dessa hadither?

Fråga:
Efter mycket studier har jag kommit fram till fakta att över två tusen Hadither skrevs 200 år efter?  Gud hjälpe mig JAG VILL BARA VETA SANNINGEN !!

Svar:
Alaykom as-salam wa rahmatollah wa barakatoh!

Vi stödjer oss, liksom dig, på verser ur Koranen när det gäller hadither och några återfinns även på introduktionssidan.
Som du ser så tolkar vi samma skrift och dess verser på olika sätt. Frågan är vem Gud valt och låtit vara den som tolkar och TYDLIGGÖR Koranen? Tror nog inte att vi är oense om att den personen är Profeten(S) !!
Dessutom så återfinns inte alla detaljer i Koranen som exemplet med bönen och exakt hur den ska utföras, och då vänder vi oss till Profeten(S) igen.
Utöver det är det inte tydligt alla gånger vad versen innebär och som känt är, påstår många okunniga, oftast vid första anblick, att det förekommer motstridighet mellan verserna. Vem tydliggör?
Dessutom finns det starka verser (ayat mohkamat) och verser som liknar varandra (ayat motashabeha). Hur vet vi vilka som är vilka och att de starka verserna går före?

Slutligen vill vi hänvisa dig till www.noorislam.se och dess diskussionsforum bl.a. där det finns större utrymme för frågeställningar och diskussioner och även många kunniga syskon och förhoppningsvis finner du svaren som släcker din törst enshallah."