Profeten(A) sade: ”Den som önskar leva och dö som jag och vistas i Edens Lustgård efter döden bör erkänna Ali som sin ledare och följa Ahl al Bait efter mig, för att de är min ätt och de har skapats från samma substans som jag har skapats och fått samma kunskap och förståelse som jag har fått." [Kanz al-Ummal, av  Muttaqi al-Hindi, vol. 6, s. 217, Tradition nr 3819]