Profeten(S) sade: ”Åkallan (dua) är dyrkans (ebadah) själ och ande.” [Al-Shehab fi al-hekam wa al-adab, s. 9]