Profeten(S) sade: ”Åkallan (dua) är dyrkans (ebadah) kärna.” [Al-Muhjat Al-baithae, vol 2, s. 282]