Abo Said Khedri som är av de kända följeslagarna säger: Den Heliga Profeten(S) klappade Imam Ali(A) på ryggen med sin hand och sade: ”O Ali! Du har sju utmärkande drag som ingen kan ställa mot dig på domedagen (qiyamah): det första av dessa är att du är den första att tro på Gud (och omfamna Islam).” [Helyat ol-Awliya’, vol 1, s. 66]