Du är en vägledare

Abo Hurayrah rapporterar från Imam Ali(A) att Profeten(S) sade:”Jag är en varnare (mothakir) och du är en vägledare (hadi) och genom dig vägleds de vägledda efter mig.” [Ehqaq ol-Haqq, vol. 3, s. 88-99]