Den Heliga Profeten(S) sade till Abu Dharr: "Dra fördel av tre tillfällen före tre andra ting:
Din ungdom före din ålderdom, din ledighet före din brådska och ditt liv före din död." [Bihar al-Anwar, vol. 77, s. 77]