Imam Ali(A) sade: ”Din verkliga broder är din religion. Så behåll din religion hur det än må vara.” [Amali Mofid astani Qods, s. 321]