Imam Ali(A) sade: ”Din vän är som din äkta broder men varje äkta broder kan inte räknas som din vän.” [Mavaze al-Saduq, s. 74]