Den Heliga Profeten(S) sade: "Be varje bön som om det vore din sista bön." [Bihar al-Anwar, vol. 69, s. 408]