Profeten(S) sade: ”Det kommer att finnas tolv khalifer för detta samfund, samtliga är från Quraysh.” [Mosnad ibn Hambal, vol. 5, s.106]