Den Helige Profeten(S) sade: "Det finns 70 grenar av dyrkan (ebadah). Den bästa av dem är att tjäna sitt levebröd (rezq) på ett tillåtet (halal) sätt." [Al-Targhib wa al-Tarhib, vol. 6, s. 324]