Profeten Mohammad(S) sade: "Det bästa sättet att kämpa (jihad) är att uttala rättvisans ord inför en orättfärdig härskare." [Osol al-Kafi, vol. 5, s. 60]