Imam Ali(A) sade: ”Det allra viktigaste av all typ av dyrkan (ebadah) är att använda sig av sin tankeförmåga och sitt resonemang.” [Fehrest Qorar, s. 314]