Imam Ali(A) sade: "Den värsta av tjuvar är den som stjäl från sin egen bön (salat) och inte ber fullständigt, med dess alla villkor." [Wasael al-Shia, vol. 2, s. 24]