Profeten(S) sade: Säkerligen har Allah(SWT) valt ut (och upphöjt) månaderna Rajab, Sha’ban och månaden Ramadan över andra månader. [Bihar al-Anwar, vol. 27, s. 53]