Den troendes uppstigning

Guds Sändebud(S) sade: ”Bönen är den troendes uppstigning (m’iraj)”. [I'tiqadat, av 'Allamah al-Majlisi, s. 29]