Imam Ali(A) sade: ”Den största synden är själva förminskningen av synden.” [Nahj ol-Balagha, tal 340]