Den som vill uppfatta Adams(A) moral

Profeten(S) sade: ”Den som vill uppfatta Adams(A) moral (akhlaq), Nuhs(A) visdom (hikmah) och Abrahams(A) uthållighet och tålamod (sabr), måste iaktta Ali ibn Abi Talib(A).” [Amali Mofid Astan Qods, s. 25]