Imam Ali(A) sade: "Vreden (qathab) är en brinnande eld. Den som stillar sin vrede har släckt denna eld och den som låter vreden vara fri är själv den förste som brinner i dess lågor." [Fehrest Qorar, s. 292]