Den Heliga Profeten(S) sade: "Den som sover med något svekfullt gentemot sin muslimska broder i sitt hjärta, har sovit med Guds vrede (qathab) och förblir i det tillståndet tills han ångrar sig." [Safinat ul-Bihar, vol. 2, s. 318]