Profeten(S) sade: ”Den som sårar Ali, har sårat mig.” [Mosnad ibn Hambal, vol. 3, s. 483]