Imam Askari(A) sade: ”Den som odlar ett odugligt frö, skördar ångest (nadam).” [Tohaf al-oqol, s. 486]