Imam Sadiq(A) sade: ”Den som lyckas besöka en av Imamernas begravningsplatser och där ber fyra böneenheter (hos honom), Skall tillskrivas den belöning som motsvarar en Hajj och en Umra.” [Jame al-Akhbar, s. 32]