Profeten Mohammad(S) sade: ”Den som känner sig själv, känner sin Herre!” [Bihar al-Anwar, vol. 2 s. 32]