Profeten(S) sade: ”Den som inte tror på min medling (shifa'a), kommer av Gud att berövas min medling.” [Al-Bihar, vol. 3, s. 299]