Profeten(S) sade: ”Den som inte ser sig själv som syndare trots att denne syndar är inte troende (mo’men).” [Al-Shehab fi al-hekam wa al-adab, s. 50]