Imam Hassan(A) sade: ”Den som inte har tro, har heller ingen skamkänsla (hayae)och ärbarhet (taqwa).” [Al-Bihar, vol.78, s. 377]