Den Heliga Profeten(S) sade: "Den som har två likadana dagar i livet (hayat) (som inte gör en andlig utveckling) lider av en förlust."
[Bihar al-Anwar, vol. 71, s. 173]