Imam Ali(A) sade: ”Den som håller sig till kyskhet (ifah) har mindre synder och får högre nivå hos Honom.” [Bihar al-Anwar, vol. 100 , s. 252]