Imam Ali(A) sade: "Den som går in i transaktioner utan att observera de gällande islamiska reglerna, har sannerligen begått ocker(reba)."

[Bihar al-Anwar, vol. 103, s. 93]