Profeten Mohammad(S) sade: ”Den som förbannar Ali, har förbannat mig.” [Mosnad, av Ahmad Ibn Hanbal, vol. 6, s. 323]