Imam Sadiq(A) sade: ”Den som dricker alkohol (al-khamr) har inte längre någon tro och religion kvar.” [Al-Kafi, vol. 3, s. 380]