Imam Ali(A) sade: ”Den som blir träl (’abd) till sin egen lust (al-hawa) är verkligen en fånge som aldrig kan bli friad av fångeskapets rep.” [Qurrar al-hekam, s. 499]