Imam Sadiq(A) sade: "Den som bara har det minsta av arrogans (takabor) i sitt hjärta kommer inte att få tillträde till Himlen." [al-Kafi, vol. 2, s. 310]