Profeten(S) sade: ”Den som är fiende med min dynasti (Ahl al-Bait), är hycklare (monafiq).” [Jame al-Akhbar, s. 98]