Imam Ridha(A) sade: ”Den person som deltar i en sammankomst (majlis), där vår tro och väg hålls levande, skall dennes levande hjärta (qalb) aldrig dö, den dagen då alla hjärtan dör.” [Mirath Imaman, s. 443]