Profeten(S) sade: ”Den person som inte lyder bönen, får inte sina böner accepterade. Och att lyda bönen betyder att man undviker synder och förbjudna handlingar.” [Al-Bihar, vol. 82, s.898]