Profeten(S) sade: ”Den mest eländige är den som förolämpar folket.” [Nahj ol-Fasahe, s. 48]